top of page

HIJALURONSKI FILERI

Sve što ste oduvek želeli da znate o hijaluronskim filerima, a niste imali koga da pitate, niti gde da pročitate!
Ovde vas očekuje sve ono čega nema na drugim mestima i još malo filozofiranja na ovu temu.
U današnjem svetu brzog života, brze hrane i brze lepote, nije na odmet uzeti dnevno nekoliko minuta (a može i duže) za sebe, zastati, razmisliti, misliti, razmišljati ne samo o sebi nego i o drugim ljudima, o prirodi, o društvu, učiti o temama koje vas zanimaju, i sve ostalo što vam padne na pamet. 
A ukoliko ste jedna takva osoba, dobrodošli na ovaj blog!

Flower%20Beauty_edited.jpg
Početna strana: Willkommen
Početna strana: Blog2
  • Writer's pictureMara

Zlatna pravila za odabir filera - II deo

Updated: Jun 26, 2020

U prošlom postu smo započeli temu o bitnim informacijma prilikom odabira hijaluronskog dermalnog filera i šta je korisno znati ukoliko ste korisnik ovih filera.


U suštini, navedena pitanja i odgovori na njih vam pružaju dobar uvid o vašem sadašnjem ili budućem fileru:


Kolika je koncentracija hijalurona u fileru i da li je hijaluron kroslinkovan?

Ko je (stvarni) proizvođac filera i gde je taj filer proizveden?

Koliko je na kraju kroslinkera ostalo u fileru (ostaci kroslinkera)?

Koliko je prisustvo endotoksina (lipopolisaharida, antigena O) u fileru?

Da li u fileru ima prisustva teških metala?

Da li je proizvod sterilan, zapakovan, zatvoren i prethodno nije bio upotrebljen?

Koji su mogući neželjeni efekti nakon ubrizgavanja?

Nakon uvoda u temu u prethodnom blogu, sada sledi nešto više informacija o kroslinkerima i njihovoj ulozi u fileru.


Vrsta kroslinkera i ostaci kroslinkera u fileru

Ukoliko filer nije kroslinkovan ili ima npr. samo 1% dela koji je kroslinkovan ili sličan nizak %, onda ovo ne predstavlja problem ili preciznije rečeno mogući ostaci kroslinkera u fileru ne predstavljaju problem (u ovakvom slučaju trajnost tj. koliko dugo traje efekat nekroslinkovanog dermalnog filere je dobro pitanje, i o tome možete pročitati više ovde).


Međutim, ako je filer kroslinkovan i to ne u nekom malom, jednocifrenom, minimalnom procentu, onda treba obratiti pažnju šta piše o dozvoljenoj koncetraciji kroslinkera i vrsti kroslinkera koji je korišćen.

Ovde samo da spomenemo ili bolje reći da ponovimo da se % kroslinkovanog hijalurona u fileru obično navodi kao npr. kroslinkovano je > 20% hijalurona ili npr. % kroslinkovanja hijalurona je od 10-25 %.

Šta će biti napisano zavisi od načina proizvodnje filera i vrste filera, ovi brojevi i procenti variraju zavisno od vrste filera, ali ono što je bitno za korisnika je da ima uvid u ovu informaciju.


Što filer duže traje to znači da ima veću koncentraciju hijalurona ali i veći (viši) procenat kroslinkovanja, a samim tim moguće i više rezidua (ostataka) kroslinkera.


U najvećem broju slučajeva kao kroslinkeri za dermalne hijaluronske filere se koriste

DVS (divinilsulfon) ili BDDE (1,4-butanediol diglicidil etar, eng. 1,4-Butanediol diglycidyl ether).

U idealnom slučaju kroslinkeri bi tokom industrijske proizvodnje tebalo da budu potpuno isprani iz filera, tako da na kraju ostane čist hijuluronan.

To međutim nije uvek slučaj, pa neki proizvođači navode da je dozvoljeno npr. po 2 ppm ili 10 ppm (mg/L) po proizvodu, a neki navode i više.

Ppm (mg/L) je merenje mase hemikalije ili kontaminacije po jedinici zapremine vode, znači na engleskom parts per million i isto je što i milligrams per liter (mg/L ili µg/ml).

To znači da nije sav kroslinker ispran nego da je deo ostao u fileru i biće ubrizgan zajedno sa hijaluronom u vašu kožu.

Dakle, ako vaš filer ima u sebi npr. 2 ppm (2 mg/L tj. 2 µg/ml), to znači da ste ubrizgavanjem jednog šprica filera (obično jedan špric filera sadrži 1 ml hijalurona tj. 1 cc hijalurona) dobili i 2 µg kroslinkera.

Ukoliko vam je prilikom tretmana lekar ubrizgao dva, tri, ili više mililitara tj. špriceva kroslinkovanog hijalurona, onda ste ubrizgali i toliko više kroslinkera.
Zašto je ovo važno?

Uvek imajte na umu kao pacijent da ako redovno idete na tretmane ubrizgavanja npr. svaka dva, tri meseca ili dvaput godišnje, onda redovno ubrizgavate i kroslinkere (koji nisu zdravi) i imaju kumulativni tj. efekat koji se skuplja tokom vremena.

A i količina kroslinkera ubrizgana zajedno sa filerom prilikom jednog tretmana je veoma bitna, kao što je i objašnjeno u prethodnom pasusu.

Na primer, sam po sebi DVS je korosivan, toksičan akutno i iritant.

Po hemijskoj građi divinil sulfon je sulfonski spoj koji ima dva S-vinilna supstituenta.

Proizvođac navodi kolika je dozvoljena granična vrednost za prisustvo DVS-a u dermalnom fileru.

Pronadjite i imajte ovu inforaciju! Ona je veoma bitna za pacijenta i korisnika, imajući u vidu da deo nus pojava i neželjenih efekata posle ubrizgavanja filera može da bude uzrokovan upravo DVS-om iz filera.


Dok je BDDE (1,4-butanedioldiglicidiletar eng. 1,4-butanediol diglycidyl ether) iritant.

Na oba kraja molekula ima izuzetno hemijski reaktivne epoksidne grupe.

Ukoliko se koristi u dermalnom fileru ostaci BDDE molekula mogu da ostanu slobodni (nije se desilo kroslinkovanje), delimično kroslinkovani (samo jedna epoksi grupa je hemijski reagovala) ili potpuno kroslinkovani (obe epoksi grupe su hemijski reagovale i došlo je do potpune reakcije kroslinkovanja hijalurona).

Proizvođaci dermalnih filera kontrolišu prisustvo BDDE-a u fileru i postoji propisana granična vrednost, međutim ona se razlikuje od proizvođaca do proizvođaca.

Neki fileri su potpuno bez ostataka BDDE-a, a neki imaju granicu < 2 ppm, neki imaju < 20 ppm itd.

Dakle, pronadjite i imajte ovu inforaciju! Ona je veoma bitna i korisna.

Na uputstvu za upotrebu mora da bude napisana vrsta korišćenog kroslinkera (ako je filer kroslinkovan) kao i njegova krajnja koncentracija u dermalnom fileru!

A na vama ostaje da ove informacije pročitate i primite k znanju kada za sebe tražite najbolji filer.


Dakle, ukoliko znate odgovore na pitanja o kroslinkeru za filer koji upotrebljavate prešli ste na sledeći nivo poznavanja sopstvenog filera.

Dobrodošli na srednji nivo!

61 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


 KONTAKT (PRVE VRSTE)

Hvala na interesu za temu o hijaluronskim filerima!
Pišite nam o čemu želite dodatno da čitate, pošaljite komentare i sugestije.

Danke für's Absenden!

Početna strana: Kontakt
bottom of page